وسایل مورد نیاز خط تحریری چیست؟

در اینجا وسایل مورد نیاز خط تحریری را معرفی کرده و شرح می دهیم:

  1. خودکار
  2. کاغذ
  3. زیر دستی

در ادامه به بررسی هر کدام از عوامل بالا پرداخته و میزان نقش و اهمیت آن را در بلابردن قدرت زیبا نویسی بیان می کنیم

خودکار در آموزش خط تحریری چگونه باشد؟

برای زیبا نویسی از همه نوشت افزارهای موجود مانند خودکار، خودنویس، روان نویس و مداد می توان استفاده کرد. و انتخاب آن بسته به عادت شخصی است، اما به عنوان پیشنهاد مداد نرم و استاندارد را در ابتدای آموزش برای کودکان و خودکار را برای بزرگسالان توصیه میکنیم. از مدادهای سفت و قلم های معیوب استفاده نکنید.

کاغذ برای خط تحریری چه ویژگی داشته باشد؟

کاغذهای تحریری خط دار و یا دفترهای مرغوب خط دار بسیار مناسب هستند، البته از کاغذ های گلاسه ( براق یا مات) نیز میتوان استفاده کرد و باید توجه داشت که اگر کاغذ بدون خط کشی است، حتما با مداد کمرنگ خط کشی شود چون خط کرسی یکی از ارکان خوشنویسی است و رعایت کرسی کلمات، بدون خط زمینه مشکل یا غیر ممکن است.

زیردستی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

هر سطح صاف و محکمی که بتوانید بر روی آن کاغذ یا دفتر خود را گذاشته و تمرین کنید را میتوان زیر دستی گفت ولی داشتن برخی شرایط برای زیر دستی می تواند سرعت نوشتن و قدرت دست شما را افزایش داده و همچنین در نوشتن هنری و شکل صحیح کلمات داشتن یک زیر دستی استاندارد کمک بسیار زیادی به شما میکند.

بهترین نوع زیر دستی که پیشنهاد میگردد زیر دستی چرم است که به دلیل داشتن سطح صاف و یکدست و همچنین نرم بسیار جهت نوشتن مناسب می باشد به نحوی که با فشار دست مناسب روی آن نه کاغذ سوراخ شده و فرو رفتگی روی آن ایجاد میشود و نه دست خسته میشود به علاوه این که با فشار دست به راحتی میتوانید ظرافت و ضخامت روی حروف را نیز اعمال کرده و یک خط بسیار زیبای هنری بنویسید. اگر به هر دلیل امکان استفاده از زیر دستی چرم را نداشتید استفاده از فوم یا روزنامه نیز به عنوان زیر دستی پیشنهاد میگردد.

Leave a Comment