خط ، یک موضوع فراگیر و حائز اهمیت برای شخصیت وجودی هر فرد است که مستقیما احساسات و حالت درونی فرد را به نمایش میگذارد.
داشتن خط مناسب در روابط اجتماعی بسیار موثر است مخصوصا برای تعاملات نوشتاری زیرا نداشتن خط مناسب و ناهمگون موجب آزار و سختی خواندن برای فرد مورد نظر را به همراه خواهد داشت . پکیج آموزشی که برای آموزش مجازی خط برای شما عزیزان طراحی شده کمک شایانی است تا از ابتدا تا انتهای دوره بتوانید مدیریت کاملی بر آموزشها و پیشرفت خود داشته باشید .