من به علت مشغله زیاد نمی تونستم حضوری آموزش ببینم ، ولی استاد از طریق لایو بهم آموزش می داد و این یه تجربه محشر بود. دوستام از تحول خطم حیرت زده شدن